Kracht Den Haag > Privacy verklaring

Privacy verklaring

Zo gaan wij met jouw gegevens om!

Kracht voor jeugd en gezin (hierna: Kracht) biedt jeugdhulp aan kinderen, jongeren, hun ouders en een groot netwerk in Den Haag. We doen dit in Escamp en Kust (Scheveningen, Loosduinen en Segbroek). Kracht werkt samen met vijf organisaties: Family Supporters, Incluzio, Yoep, impegno en Mentaal Beter. Jouw hulpverlener werkt bij één van deze organisaties.

Samen zijn we er verantwoordelijk voor dat we goed omgaan met jouw persoonlijke gegevens. We vinden het onderwerp privacy heel belangrijk. Bij Kracht zorgen we er daarom voor dat al jouw persoonlijke informatie veilig en privé blijft. Lees er meer over in de volgende vragen en antwoorden.

Wat lees je in deze verklaring?

In deze verklaring lees je hoe we met jouw gegevens omgaan. Bijvoorbeeld de informatie die we verzamelen als je onze website of gelinkte websites bezoekt. Of hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens, zoals je naam en adres.

Voor welke partijen geldt deze verklaring?

Deze verklaring over jouw persoonsgegevens geldt voor Kracht en de vijf samenwerkende partijen (Family Supporters, Incluzio, Yoep, impegno en Mentaal Beter). Het gaat om alle hulp die we vanuit Kracht bieden: de preventieve jeugdhulp, de basisjeugdhulp en de specialistische jeugdhulp.

Wanneer mag Kracht je persoonsgegevens verwerken?

Kracht is verplicht om jou te informeren over het verwerken van jouw gegevens. Kracht verwerkt alleen je persoonsgegevens als dit volgens de wet mag (artikel 6, lid 1e en 1c van de AVG) . Dit is nodig in drie gevallen:

 1. Om jou de juiste jeugdhulp te kunnen bieden, moeten we jouw persoonlijke gegevens verwerken.
 2. Ook tijdens het geven van de jeugdhulp moeten we jouw persoonlijke gegevens kunnen verwerken.
 3. De organisatie Incluzio bekijkt welke jeugdhulp jij krijgt. Daarom verwerkt ook deze organisatie jouw persoonlijke gegevens.

Soms vraagt Kracht eerst toestemming aan jou om je gegevens te verwerken.

Waarom verwerkt Kracht jouw persoonsgegevens?

 • We zorgen dat je zo de juiste jeugdhulp krijgt.
 • We kunnen je zo jeugdhulp op maat bieden: alleen, specialistisch of in groepsverband.
 • We kunnen je activiteiten en informatie aanbieden om problemen te voorkomen.
 • We kunnen je vragen om mee te doen aan een onderzoek over je tevredenheid.
 • We gebruiken de gegevens soms voor overleg tussen Kracht en de partners waarmee we samenwerken. Daarbij houden we gegevens zo veel mogelijk anoniem.
 • We gebruiken gegevens (anoniem!) voor een rapportage aan de gemeente Den Haag om de kwaliteit van onze jeugdhulp te verbeteren en verantwoorden.
 • We kunnen zo onze producten en diensten ontwikkelen en verbeteren.

Welke persoonsgegevens verwerkt Kracht?

Om jeugdhulp te kunnen bieden, stellen we een dossier op met jouw persoonsgegevens. Dit doen we volgens artikel 7.3.8, lid 1 van de Jeugdwet. In jouw dossier nemen we de volgende informatie op:

 • Jouw contactgegevens, zoals je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Jouw geslacht en geboortedatum.
 • Jouw burgerservicenummer (BSN).
 • Gegevens die bij jou horen, zoals een cliëntnummer.
 • Gegevens over jouw vergoeding.
 • Jouw hulpvraag en lichamelijke en/of geestelijke gezondheidsinformatie.
 • Audio- en/of video-opnamen. Dit doen we alleen als we dit samen hebben afgesproken.

Ook verwerken we soms gegevens van ouder(s)/verzorger(s) of andere belangrijke contactpersonen:

 • Hun contactgegevens, zoals hun naam, adres en e-mailadres.
 • Of er sprake is van gezag vanwege beslissingen die we moeten nemen.
 • Alle informatie om je een behandeling of zorg te kunnen bieden, zoals gespreksverslagen.

We verwerken ook je persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 • Als je onze website bezoekt.
 • Als je ons contactformulier op de website invult.
 • Als je online een opmerking plaatst of vraag stelt.

Neem je contact op via onze social media (Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn)? Dan verwerken wij de volgende contactgegevens: je (gebruikers)naam (social-ID), adres en e-mailadres.

Hebben jouw ouders toegang tot jouw persoonsgegevens?

 • Ben je jonger dan 12 jaar? Dan delen we je gegevens met jouw ouder(s)/verzorger(s).
 • Ben je tussen de 12 en 16 jaar? Dan kun je ons vragen om de gegevens niet te delen met jouw ouder(s)/verzorger(s).
 • Ben je 16 jaar of ouder? Dan delen we je gegevens alleen met je ouder(s)/verzorger(s) als je daarvoor toestemming geeft.

Wie kunnen nog meer jouw persoonsgegevens zien?

 • Het toegangsteam (vanaf de aanmelding tot de evaluatie en herindicatie).
 • Hulpverleners die direct bij jou betrokken zijn (van één of meerdere samenwerkingspartners van Kracht).
 • Je huisarts en/of verwijzer (zij ontvangen jouw aanmelding).
 • Hulpverleners van buiten onze organisatie die wij – in overleg met jou – inzetten.
 • Het Crisis Interventie Team Haaglanden (alleen bij een crisissituatie en buiten kantoortijden).
 • Bij gebruik van het eHealth platform Gezondeboel: alleen je hulpverlener en enkele functioneel beheerders.
 • Ouders die het gezag over het kind hebben (bij twijfel kunnen wij n het gezagsregister controleren wie het gezag heeft over het kind).

Belangrijk: al deze mensen/organisaties tekenden voor geheimhouding. Zij gaan dus netjes en veilig om met jouw persoonsgegevens.

Met wie mag Kracht jouw persoonsgegevens delen?

Is het noodzakelijk om je persoonsgegevens te delen, buiten de samenwerking van Kracht om? Dan vragen wij altijd vooraf of je dat goed vindt. Soms mag Kracht je persoonsgegevens delen, zonder jouw toestemming. Dit gaat om de volgende situaties:

 • Als instanties hierom vragen en ze hebben een wettelijk recht. Denk aan de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, de rechtelijke macht en het openbaar ministerie. Het gaat dan om je veiligheid.
 • Als we instanties wettelijk verplicht zijn informatie te geven.
 • Als we je aanmelden bij de Verwijsindex Risicojongeren (VIR).
 • Als er een (tucht)klacht is of bij een juridische procedure. Denk dan aan de externe klachtencommissie (met jouw toestemming), tuchtcolleges en de Nationale- en Kinderombudsman.
 • Als een hulpverlener van Kracht vindt dat hij een ernstige situatie kan voorkomen. Bijvoorbeeld bij een ernstig nadeel, een strafbaar feit of gevaar voor jou of een andere betrokkene. We delen dan gegevens met bijvoorbeeld de politie.
 • Als de gemeente Den Haag facturen wil controleren. Het gaat dan om je naam/adres/woonplaats, burgerservicenummer en ingezette dienstverlening.
 • We zijn volgens de wet verplicht om gegevens door te geven aan de zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
 • We geven persoonsgegevens aan het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) om beleid te kunnen maken.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

 • We vinden het belangrijk dat we jouw persoonsgegevens goed beveiligen en beschermen. Dit doen we op meerdere manieren:
 • We nemen technische en organisatorische maatregelen.
 • We screenen medewerkers: we weten precies met wie we werken.
 • We zorgen voor geheimhouding door de wet, beroepscodes en/of een contract.
 • We beveiligen onze systemen steengoed.
 • We besteden veel tijd aan training en bewustwording van onze medewerkers.
 • We sluiten, als dit nodig is, altijd een verwerkersovereenkomst met andere partijen af, zodat ook zij jouw gegevens beschermen.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens tot minimaal 20 jaar nadat de hulpverlening klaar is. Dit gaat om de gegevens van je toegangsdossier en hulpverleningsdossier. Is de termijn van 20 jaar voorbij? Dan vernietigen we je dossier.

Wat zijn jouw rechten als het gaat om privacy?

 • Ben je 12 jaar of jonger? Dan mogen alleen jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers jouw dossier in zien.
 • Ben je tussen 12 – 16 jaar? Dan heb je toestemming nodig van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers.
 • Ben je 16 jaar of ouder? Dan mag je alle beslissingen zelf nemen. Ook mag je zelf alle dossierverzoeken doen. Jouw ouder(s)/verzorger(s) krijgen alleen informatie over jou als je daarvoor toestemming geeft.
 • Ben je 16 jaar of ouder en wil je jouw dossier inzien, veranderen of laten vernietigen? Vertel dit dan aan je hulpverlener aan en vul dit formulier in: Dossierverzoek Kracht (zenya.work).
 • Je mag gegevens die je zelf aanlevert in elektronische vorm meenemen naar bijvoorbeeld een andere hulpverlenende organisatie. Dit noemen we dataportabiliteit.
 • Soms gebruiken we jouw gegevens alleen met jouw toestemming. Je kunt die toestemming ook weer intrekken. Je hoeft geen reden te geven. Als je jouw toestemming intrekt, stoppen we met het gebruik van die gegevens. Dit heeft soms wel invloed op je hulpverlening.
 • Heb je een verzoek bij ons gedaan? Dan controleren we eerst je identiteit. Dan weten we zeker dat jij de aanvraag doet. Binnen 28 dagen beantwoorden we je verzoek. Is jouw dossier erg groot of moeilijk? Dan kunnen we twee maanden extra de tijd nemen. We laten je dit weten binnen 28 nadat jij je verzoek hebt ingediend.

Heb je een klacht of vraag?

Als je een klacht, zorg of vraag hebt over hoe Kracht met jouw gegevens omgaat, neem je contact op met je hulpverlener. Kom je er niet uit samen, dan kun je praten met de functionaris gegevensbescherming via privacy@krachtdenhaag.nl of dataprotection@facilicom.nl. Je kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kan deze verklaring worden aangepast?
Ja, Kracht mag op elk moment de regels over de privacy veranderen – binnen de wet uiteraard. We plaatsen de aangepaste tekst op deze website.

Officiële Privacy Statement

We hebben deze leesbare verklaring zo goed mogelijk vertaald vanuit de officiële Privacy Statement. Als informatie uit dit document en de officiële Privacy Statement elkaar tegenspreken, geldt de informatie uit de Officiële Privacy Statement.

Officiële Privacy Statement