Kracht Den Haag > Onze waarden

Onze waarden

Hoe werken we bij Kracht Den Haag?

Elke vraag verschilt. Onze aanpak niet. We hebben drie waarden waar we ons altijd aan vasthouden. 

Eenvoud, lokaal en integraal 

Hulp is effectiever als je het in je eigen wijk kunt vinden. Daarom werken we in de basisteams met mensen met brede expertises, aangevuld met specialisten. Die hanteren één werkwijze, werken gebiedsgericht, kennen de wijk en weten wat er speelt. Die weten ook wie er in die wijk nog meer actief zijn voor ondersteuning, zoals partners, scholen en specialisten. En doordat we elkaars sterke kanten kennen, werken we ook écht als een team. Samen willen we alles om het kind, de jongere of het gezin organiseren. We werken met KrachtPunten, herkenbare plekken in de wijk. Waar direct aanspreekbare basisteams en specialisten aanwezig zijn. Onze KrachtPunten zijn snel en laagdrempelig toegankelijk, bewoners lopen makkelijk naar binnen of nemen telefonisch contact op. Zo is een medewerker van een basisteam snel en eenvoudig te bereiken om duurzame oplossingen te bieden. Zonder verwijzingen of lange wachttijden.   

Ruimte voor de professional 

Ondersteuning werkt alleen dan goed als er geen drempels zijn. Professionals krijgen bij ons dan de nodige vrijheid in hun werk. Wij organiseren ons werk zo dat management, procedures en administratieve rompslomp hen niet in de weg zitten. Zo kunnen zij zich focussen op wat er écht toe doet: de inwoner. Onze medewerkers ervaren dat zij hierdoor vertrouwen krijgen. Dit vergroot hun werkplezier en zorgt voor meer maatwerk voor inwoners. Onze professionals zijn gedreven, hebben hart voor hun werk. Zij weten wat de inwoner nodig heeft en kunnen het beste bepalen wat het antwoord is op een vraag om ondersteuning. Zo komen we sneller en eenvoudiger tot creatieve en domeinoverstijgende oplossingen. Natuurlijk maken we ook altijd duidelijk waaróm we een oplossing voorstellen. En doen we wat nodig is, op maat.  

Alexandra Vissers is Wijkteammedewerker jeugd en vertelt in deze video wat haar werk zo leuk maakt. Zij vindt het fijn dat ze zoveel kan betekenen voor de gezinnen. ‘Ik mag zelf bepalen en uitzoeken wat we kunnen doen voor een gezin, daar krijg ik veel vrijheid in. Juist dan kunnen we doen wat écht nodig is.’ aldus Alexandra.

Gezinsgericht en leefwereld centraal   

Medewerkers van Kracht houden altijd voor ogen: wat wil je als gezin en wat zijn de mogelijkheden? Mensen kunnen namelijk vaak meer dan ze zelf denken. Daarom zetten wij de leefwereld van de inwoner centraal en focussen wij op het zelfvertrouwen. Want daar is het ons om te doen. Wij gaan onder meer uit van ‘Eigen kracht’, oftewel veerkracht, iets dat iedereen bezit. Wat kan een gezin zelf, met hulp uit de eigen omgeving? Indien nodig, voegen we specialisten vanuit onze samenwerkingen binnen Kracht Den Haag toe. Maar het uitgangspunt blijft: versterken vanuit de basis en opgroeien in een veilige omgeving. Naar dat resultaat werken we snel en doelgericht toe. Zonder omwegen, zonder mensen aan het lijntje te houden.