Kracht Den Haag > Mooie ontwikkelingen met het JeugdInterventieTeam (JIT)

Mooie ontwikkelingen met het JeugdInterventieTeam (JIT)

Misschien zijn ze al bekend bij jullie, het JeugdInterventieTeam, oftewel het JIT. Een team van stoere, vasthoudende trajectbegeleiders in Den Haag. Dit team pakt jongeren, die vastlopen op meerdere leefgebieden, vast en biedt intensieve begeleiding bij het weer op de rit krijgen van het leven. Zoals het regelen van een woning, werk, zorg, opleiding…. De begeleiding is intensief, flexibel en gericht op veerkrachtig maken van jongeren zodat ze zelf verder kunnen. Het JIT werkt stedelijk voor jongeren van 12 tot en met 26 jaar.

Het JIT valt sinds 1 januari 2024 binnen de opdrachten van rondomJou en Kracht. Het JIT werd tot en met 2023 als preventieve organisatie gesubsidieerd door de gemeente. In de laatste maanden van 2023 heeft Kracht verkennende gesprekken gevoerd met het JIT om te kijken hoe we in 2024 met elkaar willen samenwerken. En of we hierin gedeeld ontwikkelingen en doelen zagen. En dat zagen we zeker!

Dus sinds januari van dit jaar hebben we meerdere werksessies georganiseerd; met medewerkers van onze organisaties, met partners uit de stad en met ervaringsdeskundigen. Deze werksessies hebben geleid tot een aangepaste missie en visie van het JIT en gezamenlijke doelen waar we met JIT, rondomJou en Kracht aan willen werken de komende maanden.

Kracht heeft de opdracht om wijkgericht te werken, om veel meer preventief te doen, om er eerder bij te zijn in gezinnen waar het dreigt mis te gaan. Het JIT gaat hier graag in mee. Dat betekent dat het JIT in onze Krachtwijken vaste medewerkers gaat inzetten. Zij gaan goed samenwerken met ons Preventieteam en kunnen straks ook meer ingezet worden in de casuïstiek van onze wijkteams. Ze sluiten aan bij overleggen met wijkpartners en zullen zich extra inzetten om jongeren vanaf 12 jaar te bereiken, zodat we eerder in beeld komen. We zien hierin gezamenlijke transformatie thema’s; wijkgericht, collectief en blended werken!

Om deze samenwerking goed vorm te geven en te monitoren, hebben JIT, Kracht en rondomJou diverse ontwikkel- en overlegteams samengesteld. Zij komen regelmatig bij elkaar in 2024. Het JIT betrekt hier ook altijd ervaringsdeskundigen bij. In 2024 willen we een grote impuls geven aan onze nieuwe samenwerking en echt de beweging naar voren maken met het JIT en de toegevoegde waarde die dit team heeft op onze eigen Kracht teams. Dus jullie zien vanaf nu meer en meer van en over het JIT! In de wijk en in onze casuïstiek!

Van links naar rechts: Marion Jorissen (directeur St. JESS), Conny van den Berg (ontwikkelaar preventie rondomJou), Anneke Plukaard (directeur JIT), Han Paulidus (directie Kracht) en Kim de Vries (senior medewerker JIT).