Kracht Den Haag > Klantenraad

Klantenraad

Als Incluzio Den Haag staan we bekend als Kracht. Samen met onze partners FamilySupporters, YOEP, impegno en Mentaal Beter willen we onze ondersteuning zo goed mogelijk inzetten. En wie weet er nu beter hoe dat kan dan onze eigen klanten? Daarom gaan we van start met een klantenraad. We zoeken zeven klanten die ervaring hebben met onze dienstverlening. Bijvoorbeeld als klant, als vrijwilliger of als mantelzorger.

WAT DOET DE KLANTENRAAD?

Als lid van de klantenraad houd je je ogen en oren goed open. Wat gaat goed? En kan beter? Het helpt als je ook andere klanten kent, maar noodzakelijk is het niet. Ook opleiding of leeftijd vinden we niet belangrijk. Belangrijker vinden we dat je graag meebouwt aan betere zorg en ondersteuning. Dat je meedenkt over onze dienstverlening en gevraagd en ongevraagd advies geeft. En dat je bereid bent je ideeën en bevindingen te vertellen tijdens de bijeenkomsten van de klantenraad.

LID VAN DE KLANTENRAAD, IETS VOOR JOU?

Denk je graag vanuit het algemeen belang actief mee over oplossingen en verbeteringen? Geef je graag positief kritische feedback? Bijvoorbeeld over de kwaliteit van onze ondersteuning? Dan is de klantenraad iets voor jou. Als lid van de klantenraad zorgen we ervoor dat je goed geïnformeerd bent over de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdwet, door de training over het sociaal domein die we je aanbieden. Daarnaast ontvang je van ons een passende vergoeding.

PRAKTISCHE INFORMATIE

De raad vergadert 7 tot 8 keer per jaar. De duur van de vergadering is gemiddeld 2 uur. Afhankelijk van de agenda kan dit per keer korter of langer zijn. De locatie van de vergaderingen is in de regio Stichtse Vecht. Uiteraard worden reis- en onkosten vergoed. Ook is een (bescheiden) vacatievergoeding per vergadering per persoon van € 90 van toepassing. De raadsleden ontvangen t.z.t. een training ‘basiskennis sociaal domein’. Indien gewenst bestaat de mogelijkheid om aanvullende trainingen te volgen.

INTERESSE EN AANMELDEN?

Je bent van harte welkom! Als voorzitter of als lid. De voorzitter van de raad geeft leiding aan de vergadering, verbindt de verschillende visies van de leden met elkaar en overlegt regelmatig met de bestuurder van Incluzio.

Bekijk de video. En meld je aan met een korte motivatie en je cv via clientenraad@incluzio.nl