Kracht Den Haag > Klachten, compliment en vertrouwenspersoon  

Klachten, compliment en vertrouwenspersoon  

We verbeteren graag

Kracht voor Jeugd en Gezin (verder: Kracht) is een samenwerking tussen de volgende partijen:

 • Family Supporters
 • Incluzio
 • YOEP
 • impegno
 • Mentaal Beter

Alle medewerkers werkzaam voor Kracht doen elke dag hun best om je zo goed mogelijk te helpen. We vinden het belangrijk om onze dienstverlening elke keer weer te verbeteren. Dat kunnen wij natuurlijk niet zonder jouw hulp. Als in onze organisatie of rond jouw hulpverlening iets beter kan, niet goed gaat of juist heel goed gaat, dan horen wij dat graag van je. Hieronder lees je wat je kunt doen:

Jeugdhulp in Den Haag

Heb je een vraag, probleem of klacht over jeugdhulp? In de folder van Gemeente Den Haag lees je waar je recht op hebt.

Download de folder van de gemeente

Niet eens met het besluit van de gemeente?

Ben je het niet eens met een besluit dan kan je bezwaar maken. Een besluit is een beslissing die de gemeente heeft gemaakt. De brief waar een besluit in staat, noemen we de beschikking. Het bezwaar op het besluit moet je daarom maken bij de gemeente Den Haag. Je hebt 6 weken de tijd om bezwaar te maken tegen een besluit.

In jouw bezwaarschrift schrijf je in ieder geval:

 • Jouw naam, adres, telefoonnummer en Burgerservicenummer (BSN);
 • Tegen welk besluit jij bezwaar maakt (een kopie van dit besluit);
 • Jouw uitleg waarom je het er niet mee eens bent;
 • Datum en handtekening.

Stuur jouw bezwaarschrift  per post op naar het volgende adres: 

Burgemeester en wethouders van Den Haag
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

 

Wil je een signaal afgeven?

Valt je iets op aan de hulpverlening, waarvan je denkt dat het belangrijk voor ons is om te weten. Geef dan je signaal af via  Klacht, signaal of compliment Kracht.

Heb je een compliment?

Onze medewerkers vinden het fijn om dat van je te horen. Met jouw compliment weten zij dat ze het goed doen en dat motiveert natuurlijk. Je kan je compliment direct aan je behandelaar of begeleider geven maar je kan het ook laten weten via Klacht, signaal of compliment Kracht.

Heb je een klacht of ben je ontevreden?

Bespreek dit met je hulpverlener. Kom je er samen niet uit? Dan kun je je onvrede laten weten via  Klacht, signaal of compliment Kracht. Je krijgt dan bericht dat we je klacht ontvangen hebben en er zal contact met je worden opgenomen om deze te bespreken.
We hopen dat je onvrede hiermee is opgelost en we er samen uitkomen. Lukt dit niet dan wordt je klacht officieel in behandeling genomen door de klachtenfunctionaris en wordt de verdere klachtenprocedure van de betrokken organisatie gevolgd. Heb je hier ondersteuning bij nodig of behoefte aan een vertrouwenspersoon? Dan kun je terecht bij:

Jeugdstem – vertrouwenspersoon in de jeugdhulp

Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente.
Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Kracht.

Een Jeugdstem vertrouwenspersoon:

 • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
 • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
 • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
 • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg.

Zo bereik je Jeugdstem:
Bel gratis naar 088 – 555 1000
Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Externe klachtencommissie

Kom je er met je hulpverlener, klachtenfunctionaris of de vertrouwenspersoon van Jeugdstem niet uit om de klacht op te lossen? Neem dan contact op met de externe klachtencommissie. De gegevens van de klachtencommisie kun je opvragen via jouw klachtenfunctionaris bij een van de partijen van Kracht.

Volledige regeling complimenten en klachten

De tekst op deze pagina is een samenvatting van ons volledige reglement. Wil je de volledige regeling complimenten en klachten lezen? Klik dan op de button hieronder.

Lees onze regeling voor complimenten en klachten.