Kracht Den Haag > Jeugdzorg

Jeugdzorg

Wat is jeugdzorg?

Jeugdzorg is er om kinderen en jongeren veilig te laten opgroeien. Die hulp biedt jeugdzorg op verschillende manieren: thuis of in een instelling, kort of lang, aan één persoon of aan het hele gezin. Meestal kiezen kinderen en jongeren zelf voor hulp. Soms beslist de kinderrechter dat hulp nodig is. We proberen gedwongen hulp altijd te voorkomen. Daarom werken we ook aan het voorkomen van problemen.

Meer informatie vind je bij Jeugdzorg Nederland

Jeugdzorg en Kracht

Soms hebben kinderen, jongeren of ouders vragen of problemen. Vaak kan de huisarts, jeugdarts of ons Krachtteam in Escamp of Kust helpen met antwoorden. Soms is er specialistische jeugdhulp nodig. Bij Kracht zetten we dan specialisten in. Bijvoorbeeld gedragsdeskundigen, mensen die veel weten over opvoeding, psychologen, pleegzorgmedewerkers, behandelaars voor gezinnen en mensen van de spoedhulp. We kijken vooral wat iemand wél kan in plaats van wat niet (meer) kan. Daarna proberen we om kinderen, jongeren en gezinnen de juiste kant op te helpen.

Tot welke leeftijd?

Jeugdzorg is er voor kinderen en jongeren van nul tot achttien jaar. Soms kan deze hulp doorgaan tot de 23e verjaardag. Dit kan alleen als de gemeente dit samen met Kracht beslist. Dit gebeurt soms bijvoorbeeld bij pleegzorg.

Ik wil een melding maken

Zie je in jouw buurt kinderen of jongeren die niet veilig opgroeien? Je kunt met ze praten, maar je kunt ook met ons contact opnemen. We kijken dan of we kunnen helpen. Is er meteen hulp nodig? Bel dan 112 of neem contact op met Veilig Thuis. Je kunt daar terecht voor advies.

Contact met Kracht