Kracht Den Haag > Dossierverzoek

Dossierverzoek

Wat zijn jouw privacy rechten?

Je hebt het recht om inzage te krijgen in je dossier als je 12 jaar of ouder bent. Als je jonger bent, heb je hiervoor toestemming nodig van je ouders. Als je 16 jaar of ouder bent mag je alle beslissingen zelf nemen, mag je zelf alle dossierverzoeken doen en krijgen jouw ouder(s)/verzorger(s) alleen informatie over jou als je daar toestemming voor geeft. Als je hiervan gebruik wilt maken, dan kan je dat aangeven aan je hulpverlener en het formulier voor dossierverzoeken invullen (Dossierverzoek Kracht (zenya.work)).

Als je vindt dat bepaalde gegevens niet correct zijn en deze wilt laten wijzigen, of je wilt je gegevens laten verwijderen, overleg je dit met je hulpverlener. Ook heb je het recht om gegevens die je zelf aanlevert, in elektronische vorm mee te nemen naar bijvoorbeeld een andere hulpverlenende organisatie (dataportabiliteit).

In bepaalde gevallen gebruiken we jouw gegevens alleen met jouw toestemming. Als dat zo is, kan je die toestemming ook altijd weer intrekken. Je hoeft daarvoor geen reden te geven. Als je jouw toestemming intrekt, stoppen we met (dat deel van) het gebruik van jouw gegevens. Dit kan in sommige gevallen wel invloed hebben op je hulpverlening.

Na het controleren van je identiteit zullen wij binnen 28 dagen gehoor geven aan je verzoek. Blijkt dat je dossier erg complex of groot is, dan kunnen wij dit termijn verlengen met twee maanden. Kracht zal je hiervan, binnen 28 dagen na het indienen van het verzoek, op de hoogte brengen.