Kracht Den Haag > Gratis trainingen (TEST) > Activiteiten voor scholen

Activiteiten voor scholen

Trainingen en activiteiten

Wij verzorgen op aanvraag trainingen in de klas in het Speciaal onderwijs (basis en voortgezet). Dit doen we in Segbroek, Loosduinen, Scheveningen en Escamp en aan leerlingen vanaf 10 jaar. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de scholen en betrokken vakkrachten. We stemmen de trainingen af op de doelgroep en geven ze op je eigen school.

Preventiemedewerkers van Kracht voeren de trainingen uit. Zij krijgen hierbij hulp en opleiding van zorgaanbieders, gespecialiseerd in licht verstandelijke beperkingen (LVB) en gedragsstoornissen.

Binnenkort verschijnen hier alle trainingen en activiteiten

Binnenkort verschijnen hier druppelgewijs meer activiteiten. Wij werken hard aan het aanbod. Ze zijn zoveel mogelijk in groepen én in jouw eigen wijk. Zo verschijnen binnenkort de trainingen:

  • Het begint bij mij
  • Pre-puber in huis
  • Puber in huis
  • Opvoedspreekuur
  • Mindfulness
  • Hoogbegaafd
  • Pesten

Wil je op de hoogte blijven van ons aanbod? Houd dan onze website in de gaten of neem contact met ons op.

Neem contact op met een preventiemaatje