Scholen

Trainingen en activiteiten

Wij verzorgen op maat trainingen, advies en voorlichtingen in de klas en op school, zowel voor regulier als speciaal onderwijs. Dit doen we in Segbroek, Loosduinen, Scheveningen en Escamp. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de scholen en betrokken vakkrachten. We stemmen de trainingen af op de doelgroep (vakkrachten, ouders, leerlingen) en geven ze op je eigen school.

Medewerkers van Kracht voeren de trainingen uit. Zij krijgen hierbij hulp en opleiding van zorgaanbieders, gespecialiseerd in onder andere pedagogiek, licht verstandelijke beperkingen (LVB) en gedragsstoornissen.

Binnenkort verschijnen hier alle trainingen en activiteiten