Kracht Den Haag > Aanmelden Jeugdwetvervoer

Aanmelden Jeugdwetvervoer

"*" geeft vereiste velden aan

Soort aanvraag

Betreft dit een nieuwe aanvraag voor Jeugdwetvervoer, of wil je een verlenging/mutatie van reeds lopend Jeugdwetvervoer?

Toeleiding Jeugdwetvervoer

Afwegingskader

Beantwoord onderstaande vragen. Worden er één of meer vragen met JA beantwoord? Dan wordt Jeugdwetvervoer NIET toegekend.
Kan de jongere of het kind zelfstandig lopen, fietsen, of met een brommer rijden naar en vanaf de locatie waar de jeugdhulp wordt geboden?*
Kan de jongere of het kind onder begeleiding van een ouder of van een persoon uit zijn naaste omgeving, lopen, fietsen, of met een brommer rijden naar en vanaf de locatie waar de jeugdhulp wordt geboden?*
Kan de jongere of het kind zelfstandig, of onder begeleiding van een ouder of van een persoon uit zijn naaste omgeving, reizen met het openbaar vervoer naar en vanaf de locatie waar de jeugdhulp wordt geboden?*
Kan de jongere of het kind door een ouder, een persoon uit zijn naaste omgeving of door een vrijwilliger vervoerd worden naar en vanaf de locatie waar de jeugdhulp wordt geboden?*
Is de aanvraag tezamen ingevuld met een zorgverlener?*
Indien Ja, graag de contactgegevens vermelden:

Gegevens om het vervoer te kunnen organiseren

Vul hieronder de gegevens van de jongere of het kind in.
Voor- en achternaam kind of jongere*
DD slash MM slash JJJJ
Vul hier de geboortedatum van jouw kind in
Geslacht kind of jongere
Vul hier het BSN-nummer van jouw kind in

Gegevens ouder(s)/verzorger(s) en ophaaladres

*
*

Jeugdhulpinstelling en afzetadres

*

Afwijkend ophaaladres

Zoals een school
Noteer hier eventuele bijzonderheden of extra opmerkingen rondom het afwijkende ophaaladres.

Voor welke periode geldt de toekenning van aangepast vervoer?

DD slash MM slash JJJJ
DD slash MM slash JJJJ
Medewerkers van Kracht geven de uiteindelijke start en einddatum af, afhankelijk van verwerkingstermijnen. In eerste instantie is dit maximaal een jaar. Daarna kan eventueel verlening worden aangevraagd.

Specifieke dagen waarop het vervoer nodig is

Klik hieronder op de grijze knop ‘Dag toevoegen’ om de dagen uit de week toe te voegen, inclusief de tijdstippen.
Kies een dag Hoe laat start de jeugdhulplocatie? Hoe laat gaat de school uit? Ophaaltijd jeugdhulplocatie Acties
       
Noteer eventuele extra opmerkingen over de dagen waarop vervoer nodig is.

Vervoer tijdens schoolvakanties

We gaan ervan uit dat jeugdhulp ook tijdens schoolvakanties doorloopt. Maar scholen zijn dan wel gesloten. Vul onderstaande tabel in als vervoer nodig is tijdens schoolvakanties, omdat de school dan gesloten is. De jeugdige mag tijdens schoolvakanties vervoerd worden van huisadres naar jeugdhulpinstelling en (zo nodig) weer terug naar huis.
Is er vervoer nodig tijdens schoolvakanties?
Kies een dag Hoe laat start de jeugdhulplocatie? Ophaaltijd jeugdhulplocatie Acties
     
Klik hieronder op de grijze knop ‘Dag toevoegen’ om de dagen uit de week toe te voegen, inclusief de tijdstippen.
Noteer eventuele extra opmerkingen over de dagen tijdens de schoolvakanties waarop vervoer nodig is tijdens.

Speciale eisen aan het vervoer
Zijn er speciale eisen aan het vervoer?
Kruis hieronder aan wat van toepassing is aan speciale eisen voor het vervoer